best drag and drop website development

Ponuka našich produktov a služieb

Preverovanie vozidiel

zamerané na zistenie pravdivých skutočností ohľadom stavu vozidla 

V SR je registrované veľké množstvo právne závadných vozidiel. Jedná sa o vozidlá kde sú dokladové nedostatky alebo boli vykonané zásahy do karosérie, prípadne identifikátorov vozidla. Dochádza k rozdielnym údajom na štítku vozidla a údajom zapísaných v osvedčení o evidencií. Spôsobov legalizácie odcudzených motorových vozidiel je niekoľko. Ani jeden z nich však nie je neodhaliteľný a pre majiteľa právne závadného vozidla vyplýva niekoľko vážnych rizík. Len veľmi ťažko sa proti tomuto druhu trestnej činnosti hľadajú účinné zbrane a prostriedky. Proti odcudzeniu môžu majitelia svoje vozidlá chrániť viacerými spôsobmi. Ako sa ale ochrániť pred zakúpením vozidla odcudzeného už predtým niekomu inému? Jednoduché a účinné riešenie predstavuje preverenie vozidla ešte pred jeho zakúpením.

Evidenčná kontrola vozidla


Evidenčná kontrola v SR zabezpečuje overenie vozidla na základe výrobného čísla VIN v databázach dostupných v SR. Jedná sa najmä o kontrolu blokácií, exekúcií, vlastníctvo leasingových spoločností, pátracie evidencie. Výstupom evidenčnej kontroly v SR je informácia, že vozidlo je prepísateľné a nie je zaťažené žiadnym záložným či blokačným právom, ktoré by bolo k danému vozidlu k času previerky evidované.


Evidenčná kontrola v SR obsahuje:

- preverenie vozidla v pátracej evidencii Ministertva vnútra SR

- preverenie vozidla na exekúcie, blokácie vedené na toto vozidlo

- preverenie vozidla na záložné práva evidované v Notárskom centrálnom registri záložných práv

- preverenie vozidla na vlastníctvo leasingovou spoločnosťou alebo bankou


Evidenčná kontrola v zahraničí je použiteľná pri vozidlách, ktoré boli individuálne dovezené zo zahraničia. Výstupom takejto kontroly je informácia, či uvedené vozidlo bolo v danej krajine skutočne registrované, či bolo riadne odhlásené, či nie je predmetom nároku tretej strany v krajine dovozu a či nie je po vozidle vyhlásené pátranie


Evidenčná kontrola v zahraničí obsahuje:

- informáciu, či bolo vozidlo v uvedenej krajine dovozu registrované

- informáciu, či a kedy bolo vozidlo v uvedenej krajine exportu odhlásené

- informáciu, či vozidlo nie je v pátracej evidencii uvedenej krajiny

- informáciu, či vozidlo nie predmetom vlastníctva leasingovou spoločnosťou alebo bankou v uvedenej krajine

Fyzická kontrola vozidla


Fyzická kontrola je zameraná na zistenie skutočného stavu jazdeného vozidla. Všetky kontroly sú vykonávané s profesionálnym prístupom so zárukou nestrannosti výkonu takejto kontroly. Nakoľko naša spoločnosť neobchoduje s vozidlami, dávame naším zákazníkom 100% záruku za pravdivosť, korektnosť a nestrannosť poskytnutých informácií.


Základná kontrola obsahuje:

- kontrola stavu karosérie 

- analýza vrstvy laku 

- zistenie a opis predošlých opráv častí karosérie na vozidle, najmä neodborných opráv

- opis poškodení na vozidle

- kontrola výbavy na vozidle

- kontrola výbavy na vozidle a jej porovnanie s údajmi uvádzanými predávajúcim

- kontrola funkčnosti výbavy zásadne vplývajúcej na cenu vozidla

- kontrola identifikačných znakov na vozidle

- kontrola výrobného čísla VIN a následné porovnanie s údajom poskytnutým výrobcom vozidla

- kontrola výrobného štítku a následné porovnanie s údajom poskytnutým výrobcom vozidla

- kontrola a porovnanie skrytých identifikačných znakov na vozidle

- kontrola a porovnanie údajov v technickom preukaze s údajmi uvedenými na vozidle

- vyhotovenie komplexnej fotodokumentácie vozidla

- komplexná fotodokumentácia celkového stavu vozidla

- fotodokumentácia základných identifikačných znakov

- fotodokumentácia výbavy vozidla

- fotodokumentácia poškodení na vozidle

- výpis z datakarty vozidla (dotaz do databázy výrobcu)

- určenie skutočného dátumu výroby (overenie, či bolo vozidlo skutočne vyrobené)

- konfigurácia a výbava vozidla namontovaná priamo výrobcom


Vyhotovenie znaleckého posudku autorizovaným znalcom 
Znalecký posudok vyhotovený autorizovaným znalcom je jediný právne použiteľný dokument, ktorý v je prípade potreby akceptovaný súdom. V prípade akéhokoľvek sporu je vhodné takýmto posudkom disponovať, nakoľko to značne zvyšuje šance uspieť v prípadnom spore. Problémom však často krát býva skutočnosť, že znalecký posudok je možné vypracovať až po vzniku problematickej situácie, teda väčšinou po podpise kúpnej zmluvy či po určitom čase používania problematického vozidla.

Na všetky nami vykonané fyzické kontroly vozidiel poskytujeme našim zákazníkom možnosť vypracovania znaleckého posudku so spätným dátumom. Ak sa teda vyskytne problém na vozidle až po určitom čase, avšak fyzická kontrola bola vykonaná pred podpisom kúpnej zmluvy, vieme vystaviť znalecký posudok k dátumu kontroly.

Evidencia autobazáru

program na zjedušenie dennej agendy autobazáru.
Tlačové zostavy
36 najpoužívanejších dokumnetov

Kúpne zmluvy, preberacie protokoly, žiadosti na prepis, splnomocnenia, cenovky do vozidla, účtovné a manažérske prehľady. Máte vlastné vzory zmlúv?  Zapracujeme

Inzercia
Export na inzetné stránky

Program je napojený na najznámejšie inzertné weby v SR.

Elektronický archív
Vaše údaje dostupné 24/7 odkiaľkoľvek

Všetko o aute na jednom mieste - evidencia zákazníkov, obchodných prípadov, skeny, fotky. To všetko v elektronickom archíve, ku ktorému máte prístup odkiaľkoľvek.

Fakturácia
Vystavenie odoslanej faktúry

Potrebujete k predanému vozidlu vystaviť faktúru? Pre náš program žiaden problém, na jeden  klik máte vo faktúre všetky údaje z karty vozidla.

Kontroly skladových zásob

zamerané na overovanie pnenia podmienok predfinancovania dílerov

Pre našich obchodných partnerov ponúkame služby kontroly skladových zásob v rámci celého územia SR. Pomocou našej jedinečnej aplikácie dostanete správu o inšpekcii ihneď po skončení auditu, a samozrejme aj s podrobnou fotodokumentáciou a elektronickým podpisom kontrolovaného subjektu.

Kontroly skladových zásob vykonávama na celom území SR, v prípade potreby vieme zabezpečiť kontrolu aj v zahraničí. Každá kontrola sa vyznačuje vysokou profesionalitou kontrolných technikov, ktorý sú pravidelne preškoľovaný v oblasti komunikácie, zvládania námietok či asertívneho jedania.

Šandardne ponúkame dva typy kontrol, a to štandard - do 3 pracovných dní a express - do 24 hodín. Všetky služby sme schopný plne prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníkov.

Nenašli ste na našich stránkach požadované informácie?

Neváhajte využiť náš kontaktý formulár a nechajte nám správu. 

0903474747

info@cardet.sk