best drag and drop website maker software

Poradňa 

V tejto sekcii Vám prinášame praktické informácie a otázky našich zákazníkov, ktoré Vám môžu pomôcť pri obchode s jazdenými vozidlami.

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom obchodu s jazdnými vozidlami, neváhajte sa nás opýtať. Ak budeme poznať odpoveď, radi Vám pomôžeme. Vaše otázky nám môžete poslať emailom na adresu info@cardet.sk prípadne použite našu infolinku 0903 47 47 47

Praktické informácie

Vedeli ste, že dnes si môžete sami a zadarmo overiť, či na vozidlo nie je exekučná, daňová či súdna blokácia?


Ministerstvo vnútra SR spustilo na adrese portal.minv.sk elektronické služby, za pomoci ktorých si viete bezplatne overiť vozidlo, a to najmä:

- či na vozidlo nie je vedená exekučná, daňová či súdna blokácia

- počet zmien držby vozidla (počet predchádzajúcich držiteľov)

- či tabuľky s evidenčným číslom nie sú vedené ako odcudzené

- či vozidlo nie je vedené ako odcudzené

- množstvo ďalších informácií

 

Overenie vozidla nájdete na stránke portal.minv.sk v sekcii Životné situácie, agenda Motorové vozidlá, časť Poskytnutie informácií o vozidle

 

Na to, aby ste si dokázali sami a zadarmo overiť konkrétne vozidlo, je potrebný čipový technický preukaz a čítačka elektronického osvedčenia.

Čipové technické preukazy sa v SR vydávajú od 01.06.2010, teda všetky vozidlá, ktoré prešli po tomto dátume zmenou na Dopravnom inšpektoráte majú takéto osvedčenie vydané.

Výrobné číslo VIN

Výrobné číslo VIN je v automobilovom priemysle často krát označované ako rodné číslo vozidla, teda číslo, ktoré by malo byť na každom vozidle jedinečné a malo by zostať po celú dobu životnosti vozidla nemenné. Tvar VIN čísla je definovaný príslušnou ISO normou, a mal by byť pre všetkých výrobcov vozidiel záväzný. Uvedená norma hovorí, že VIN číslo má práve 17 znakov a neobsahuje zameniteľné znaky, teda nesmie obsahovať písmená I (Ivan), O (Oto) a Q (Quido). Každé VIN číslo sa skladá z viacerých skupín znakov, každá skupina označuje určitý druh informácií. Viac informácií o štruktúre VIN čísla môžete nájsť napr. na Wikipedii


Jedným so základných krokov pri overení jazdeného vozidla by malo byť overenie výrobného čísla VIN v databáze výrobcu. V praxi je však tento úkon často zamieňaný z termínom rozkódovanie VIN. Aké sú zásadné rozdiely medzi týmito dvoma pojmami sa pokúsime popísať nižšie.


Dotaz do databázy výrobcu:

Jedná sa o priamy dotaz do databázy výrobcu, na základe ktorého dostaneme odpoveď v tvare výrobného listu (datakarty) vozidla. V takejto datakarte je spravidla vždy uvedený skutočný dátum výroby vozidla (teda dátum, kedy vozidlo opustilo výrobný závod), informácie o konfigurácii a výbave konkrétneho vozidla (motorizácia, typ prevodovky, farba vozidla), no hlavne dostávame relevantnú informáciu o tom, že vozidlo s uvedeným VIN bolo skutočne vyrobené.


Dekódovanie VIN:

Pojem dekódovanie VIN označuje zvyčajne počítačový algoritmus (definovaný výpočet), ktorý dokáže uvedené výrobné číslo VIN rozkódovať a zobraziť informáciu, o aké vozidlo by sa malo jednať. Problémom tohto typu informácie je fakt, že takéto “tvrdé” rozkódovanie nie je schopné zobraziť informáciu o skutočnom dátume výroby, často krát je zobrazená informácia o modelovom roku, a takýto výpočet takisto nie je schopný zobraziť informáciu o doplnkovej výbave namontovanej do vozidla priamo u výrobcu.


Najčastejšie dochádza k falšovaniu VIN čísla tak, že za pozmení poradové číslo vozidla (teda posledných 7 znakov VIN čísla). Z tohto popisu je zrejme, že dekódovanie VIN nie je vhodné používať pre účely identifikácie vozidla, nakoľko takto pozmenené VIN číslo sa v dekóderi VIN tvári v poriadku a dokonca dostaneme aj pri takto pozmenenom (vymyslenom) VIN čísle informácie o vozidle, ktoré de facto neexistuje, resp. nebolo vyrobené. V súčasnosti je vo väčšine výrobných čísel VIN zakódovaná takzvaná kontrolná číslica, ktorá má zabezpečiť sťaženie falšovania VIN čísla, no prax ukazuje, že podvodníci dokážu aj tento kontrolný mechanizmus hravo oklamať.


Viete, že dotaz do databázy výrobcu je štandardne vykonávaný pre všetky vozidlá, ktoré prejdu našou previerkou?

S kúpou jazdeného vozidla sa od nepamäti spájajú isté riziká, ktoré ak podceníte, môžu mať veľmi nepríjemné následky. Nie je nič horšie, ako starosti spojené z „novým“ jazdeným vozidlom, ktoré ste si prednedávnom zakúpili v nádeji bezproblémového užívania. Poznáme množstvo prípadov, kedy je však realita celkom iná. Existuje možnosť, ako sa takýmto problémom vyhnúť?

V súčasnosti máte viacero možností, ako minimalizovať prípadné riziká spojené s týmto druhom obchodu. Každá možnosť má svoje výhody, ale samozrejme má aj svoje nevýhody, či limity.


1. Spoľahnutie sa na informácie od predávajúceho

+ Je to pohodlné

+ Nikam netreba s vozidlom chodiť

+ Takéto informácie sú „zadarmo“

- Dôveryhodnosť takýchto informácií


2. Kontrola vozidla v autorizovanom servise

+ Komplexné posúdenie technického stavu

+ Vyčíslenie prípadných nutných opráv

+ Prístup k servisnej histórii vozidla

- Nie všetky servisy takúto službu ponúkajú

- Služba je za poplatok

- Chýba následné poradenstvo


3. Kontrola vozidla známym „odborníkom“

+ Takéto informácie sú zadarmo

+ Kvalita takýchto informácií

- Žiadna zodpovednosť

- Možnosť uplatnenie záruky

- Nie vždy má na Vás čas


4. Kontrola vozidla špecializovanou spoločnosťou

+ Kvalita a rozsah poskytnutých informácií

+ Záruka za poskytnuté informácie

+ Následné poradenstvo

- Služba je za poplatok

- Nie všetky takéto firmy sú kvalitné

- Technici sú často krát obchodníci s autami prepojený na autobazáre - stret záujmov

V dnešnej dobe už máme k dispozícii množstvo voľne dostupných možností, ako si preveriť vozidlo ešte pred zakúpením a znížiť tak riziko spojené s nákupom jazdeného vozidla.


Portál Ministerstva vnútra:

Na adrese portal. minv.sk je možné za pomoci čipového technického preukazu overiť vozidlo v Evidencii vozidiel. Pomocou tejto služby dostaneme informáciu o počte držiteľov, vydaných dokladoch a evidenčných číslach, o prípadných blokáciách na vozidle a tiež informáciu, či vozidlo nie je v pátraní


Informačný kiosk umiestnený na Dopravných inšpektorátoch:

Na väčšine Dopravných inšpektorátov dnes nájdeme informačný kiosk, v ktorom takisto za pomoci čipového technického preukazu dokážeme zobraziť informácie o uvedenom vozidle. Výhodou tohto kiosku je fakt, že je priamo (online) prepojený s evidenciou vozidiel a dokáže porovnať údaje zapísané v čipe tohto technického preukazu a údajmi zapísanými v evidencii vozidiel


Návšteva autorizovaného servisu danej značky:

Ďalšou možnosťou, ako si overiť údaje o vozidle je návšteva autorizovaného servisu danej značky. Dnes je väčšina takých servisov informačne prepojená so servismi z celej Európy, teda často krát v takejto evidencii nájdeme informácie o vozidle, ktoré jazdilo v zahraničí a navštevovalo autorizovaný servis. V tomto prípade môžeme dostať informácie o predošlých návštevách servisu, stave najazdených kilometrov pri jednotlivých návštevách servisu, prípadne o poškodeniach a opravách vozidla a tiež sa môžeme dostať k výrobnej karte vozidla


Ostatné zdroje:

databáza STK (vždy vyhľadávajte podľa VIN čísla)

databáza EK (vždy vyhľadávajte podľa VIN čísla)

databáza Kontroly originality (len dovezené vozidlá)

databáza Asociácie lízingových spoločností SR (vlastníctvo bankou, lízingovou spoločnosťou)

databáza Notárskeho registra záložných práv (popis zálohu je VIN číslo, druh zálohu vyberte Vec)
databáza Centrálneho registra exekúcií (prístup je podmienený uhradením kreditu vopred)


Otázky našich zákazníkov

“...je možné zistiť na aute stočené kilometre?”

Existuje viacero spôsobov, ako možno overiť stav najazdených kilometrov na vozide. Základom je vizuálna kontrola odborníkom, ktorý na základe viacerých indícií môže potvrdiť či spochybniť, koľko má auto najazedných kilometrova podľa ukazovateľa. Časým znakom nájazdu veľa kilometrov sú zodraté pedále, volant, radiaca páka či centrálny koberec pod nohami vodiča (samozrejme pod rohožou). Tiež je dôležité, všímať si rôzne nálepky alebo štítky, ktoré bývajú lepené na vozidlo pri pravidelmon servise, a častokrát je na nálepke aj údaj o kilometroch. Tietok nálepky môžeme nájsť v motorovej časti alebo na stĺpikoch. Iná kapitola je serviská knižka vozidla, kde sa značia všetky návštevy servisu, teda aspoň počas záručnej doby vozidla. Už len fakt, že predávajúci nedisponuje pri predaji servisnou knižkou je minimálne signálom na zbystrenie pozornosti. V dnešnej dobe má množstvo vozidiel servisnú knižku elektronickú, ktorá je nahratá napr. v kľúči vozidla a je možné ju vyčítať v autorizovanom servise danej značky. Modernejšie vozidlá majú stav najazdených kilometrov uložený vo viacerých pametiach, a aj po manilupácii s ukazovateľom je možné nájsť skutočné hodnoty najazdených kilometrov napr. v riadiacej jednotke prevodovky, motora, a pod. Na vyčítanie takýchto údajov je však potrebné špeciálne servisné vybavenie a tiež znalý mechanik. V praxi sa však často stretávame s tým, že podvodníci "stočia kilometre" profesionálne a nie je možné žiadnym zo spomínaných spôsobov zitiť skutočný stav. 

“Načo si mám dávať pozor, keď kupujem auto v bazáre?”

V dnešnej dobe je kúpa vozidla v bazáre bežným javom, avšak nie všetky bazáre sú seriózne. Určite si treba dať pozor, čo pri kúpe vozidla podpisujeme. Tiež by som odporúčal, aby ste ešte pred vyplatením kúpnej ceny mali k nahliadnutiu všetky originály dokladov, náhradné kľúče, povinnú výbavu či podrobne skontrolovali fuknčnosť základnej výbavy vozidla. Na jednej strane je kúpa v bazáre bezpečnejšia ako kúpa na ulici od cudzej osoby, nakoľko v prípade problémov je jednoduché predajcu vyhľadať a uplatniť prípadnú reklamáciu. Nevýhodou je ale fakt, že bazáristi sú častokrát zvyknutý na podobné jednanie, vyznajú sa v problematike a mnohokrát práve preto odmietnu reklamáciu či pomoc pri riešení problémv. Riešením je vyhľadať pomoc advokáta, ktorý bude mať pri vyjednávaní z bazárom silnejšiu pozíciu ako máte vy, neskúsený klient.

“Potrebujem nejakú zmluvu, keď kupujem auto od súkromnej osoby?”

Zmluva by mala v prvom rade slúžiť na ochranu zmluvných stráne,a teda aj Vás. Ja osobne vždy odporúčam uzavrieť zmluvu písomne, aje keď zákon písomné uzatvorenie takejto zmluvy nevyžaduje. Je dobré dať na papier všetky dohody a informácie, ktoré ste si s predávajúcim dohodli (kúpna cena, dodatočne dodané príslušenstvo, chyby na vozidle či prípadné počkodenia, dátum poslednej výmeny oleja, rozvodu). Takisto je veľmi dôležité, aby ste si do zmluvy uviedli celú sumu, ktorú za vozidlo zapltíte. Veľmi to oceníte v prípade, ak budete jedného dňa vozidlo predávajúcemu vracať a nárokovať si kúpnu cenu. Nenechajte sa nahovoriť na vetu: Toto dáme na papier a toto mi dáte bokom! Sú to Vaše peniaze, chránte si ich!

“...mám si kúpiť auto, ktoré má 200.000 km, nie je to veľa?”

Osobne si myslím, že stav vozidla by sa nemal hodnotiť podľa stavu kilometrova, ale podľa viacerých faktorov: celkový stav vozidla, opotrebenia interiéru, opotrebenie a hrdza na podvozku a pod. Dnešné vozidlá sú konštruované tak, aby vydržali nájazd min 500.000 km, avšak je potrebné preavidelné dodržiavanie servisných intervalov. So zvýšeným naájazdom kilometrov sa často spája aj zvýšené opotrebovanie viacerých dielov (štartér, svetlá, brzdy, podvozok), avšak vozidlo s vyšším nájazdom od firmy, ale pravidelne servisované môže byť v lepšej kondícii ako vozidlo s menej kilometrami od súkromnej osoby, ktorá už na konci nechce investovať do auta, ktoré ide aj tak predať.

“Chcem si kúpiť jazdené auto, ale v inzeráte je uvedené, že je to dovoz. Treba sa obávať dovezených aut?"

Určite sa netraba báť vozidiel dovezených so zahraničia, dnes je to úplne bežné. Vo veľa prípadoch sú dovezené autá v lepšej kondícii ako autá naše, keďže v zahraničí sú všeobecne lepšie cesty, viac sa investuje od pravidelných servisov a dokonca zahraničné autá návajú častokrát lepšiu výbavu, ako autá zakúpené u nás.